Inicjały przed stołem młodej Pary w wersji białej jak i rustykalnej przypalanego drewna . Cena 100zł za literę. Dodatkowo posiadamy napisy młoda para, mąż i żona nie wystające poza obrys standardowego stołu